Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poerské období

  Je obdobím sporů, válek, ústupků a nakonec i mírových dohod. Naštěstí. Je obdobím, kdy se rozpadl Fallar i Orrinor a je také obdobím, kdy vzniklo několik dalších království.

Aranhor:   Podle legendy jmenoval Orrinorský král Ryan za zásluhy rytíře Arana svým zástupcem na tomto území. Dědičně. Úplně jiný Orrinorský král Karim to však o mnoho let později zpochybnil a začala válka. Válka za nezávislost, v níž Aranhorští zvítězili, ale… Orrinorští králové se s tím dlouho odmítali smířit. Nejednou se pokoušeli tento stav změnit a Aranhor si znovu podrobit. Bez úspěchu. Nové království si dokázalo zachovat samostatnost.
Sair Endros:   Fallarská říše se zdála jednomu z jejích králů – Nialovi příliš velká, a tak se rozhodl jmenovat jakéhosi správce, kterému přidělil celou západní část království. Tento správce měl za úkol se o přidělené území co nejlépe starat a časem mohl užívat i titul král. Dědičně. Ale něco za něco. Sair Endrsský král byl povinován věrností Fallarskému králi, vládl s jeho souhlasem a musel mu pravidelně, na podzim každého roku platit smlouvou stanovený poplatek.
Morcia:   Během Poerského období došlo k úplnému osídlení tohoto ostrova a vzniklo zde království, které bylo podřízeno Fallarské říši podobně jako Sair Endros.
Dagerlad, Gildar a Tamar:   Sever poloostrova sužovaly neustálé boje s bandami krvelačných a loupeživých Horalů. Mír tu nikdy netrval moc dlouho a Orrinorské a Fallarské krále tahle táhlá a k ničemu nevedoucí válka postupně zmáhala. A stejný pocit měli kupodivu i někteří z Horalů. Už je nebavilo stále se plahočit přes hory a stále dávat život v sázku. Rozhodli se proto na rabovaném území usadit trvale. Tenhle nápad však mělo více Horalských klanů, a tak se začaly o dobyté území prát ještě mezi sebou. Nakonec si svou zemi uhájily tři největší klany – Dagové, Gildové a Tammové. Každý z nich si založil vlastní království. Malinké a neustále se snažící vyrovnat svým větším a starším sousedům.
Zbytek severního území poloostrova bychom pak mohli směle označit jako Zemi nikoho, protože Orrinor i mezitím vzniklý Aranhor ten neustálými bitkami sužovaný kraj opustily a Horalské klany stále nebyly schopny se nějak dohodnout.